top of page

85 ШКОЛА -
школа імперативного менеджменту

школа85.jpg
Снимок экрана 2022-10-16 в 18.55.05.png

Звернення директора школи

Динамічні зміни в суспільстві потребують відповідних змін в освіті. Сучасний світ вимагає нестандартних рішень та робить постійно виклики традиційним формам діяльності в житті й, зокрема, в освіті.    

Візією спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва є вислів Сократа: «В кожній людині є сонце. Треба тільки дати йому світити», а в основі місії школи є сократівське «виховання людини доброчесної та відповідальної, що володіє мистецтвом приймати рішення». 

Самобутність школи виникла переважно як відповідь на гострі потреби вдосконалення освітньої практики, соціальної затребуваності певних ідей щодо навчання, виховання і розвитку дітей

Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Методичні засади реалізації освітньої діяльності авторської школи «Школа імперативного менеджменту», що впроваджується  на базі сш № 85 міста Києва, є логічним продовженням експериментальної роботи, яку проводить колектив закладу освіти з 2010 року.

Оскільки йдеться про освітню політику, то імперативами в закладі освіти виступають  завдання, що обумовлюють її становлення і розвиток:

  • утвердження позитивного іміджу закладу освіти за допомогою організаційної культури – феномену, який створюється учасниками освітнього процесу під час їхньої діяльності. Її функції формуються внаслідок внутрішньої інтеграції досвіду учасників, спільної діяльності та зовнішньої адаптації до вимог і потреб суспільства, держави, тобто культурно-освітнього середовища. Критеріями ефективності виступають наявність освітньої стратегії, сприятливий морально-психологічний клімат; постійний саморозвиток професійного педагогічного колективу та колективу учнівського самоврядування «ШОУ 85»; культ колективних традицій; дієва партнерська взаємодія учасників освітнього процесу; наявність яскравої зовнішньої атрибутики: девізу, прапора, елементів одягу, власний сайт в Інтернеті тощо;

  • людиноцентристський підхід, технологічною базою якого є мотиваційне програмно-цільове управління, адаптивний підхід, що базується на технології рефлексійного управління тощо; 

  • академічна доброчесність у сучасній освіті як сукупність етичних принципів та 

  • визначених законом правил, якими  керуються учасники освітнього процесу з метою забезпечення довіри до результатів особистісних досягнень.

Обґрунтування та перевірка ефективності реалізації та функціонування моделі авторської школи «Школа імперативного менеджменту» забезпечує практичну реалізацію компетентнісного підходу та принципів  «Нової української школи». Розробка такої моделі засобами експериментально перевіреної оригінальної авторської концепції з моделювання педагогічної системи, технологізованої за суттю, забезпечує стабільні позитивні результати діяльності закладу освіти.

Імперативи закладу освіти є його важливим надбанням у процесі виховання випускника шляхом здійснення ефективної освітньої діяльності.

Учень, пройшовши організаційну культуру освітнього середовища школи №85 міста Києва, керується внутрішніми наказами (імперативами), що спираються на вироблені моральні цінності та принципи для управління своїми вчинками як особистість, інноватор, патріот. 

                                                                                                         Докладніше...

Візією спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва є вислів Сократа: «В кожній людині є сонце. Треба тільки дати йому світити», а в основі місії школи є сократівське «виховання людини доброчесної та відповідальної, що володіє мистецтвом приймати рішення». 

Корисні сервіси

Пропонуємо вашій увазі корисні сервіси, які допоможуть знайти відповіді на найактуальніші запитання.

Якщо у вас залишилися питання - 
звертайтеся!

03039  Київ, Голосіївський пр-т, 36

Tel: 044 525 8459

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page