top of page

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ

захистн.jpg

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ

Охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

 

З метою виявлення дітей соціально-незахищених категорій, у навчальному закладі а саме:

  •  вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально-педагогічного впливу

  • мікросередовища освітнього закладу шляхом спостереження, бесід, опитування,

  • інтерв’ювання, тестування, аналізу документів тощо;

  •  захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання нормативно-правових документів;

  •  виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та надання їм необхідної допомоги;

  •  проведення просвітницько-профілактичної роботи з учнями та батьками;

  •  корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку, що сприятиме оволодінню підлітками новим досвідом;

  •  організація моніторингу з метою своєчасного виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем дітей, батьків, педагогічного колективу;

  •  налагодження взаємодії з представниками педагогічного колективу, інших інститутів соціального виховання, громадськості.

Соціально-психологічна служба школи проводить свою діяльність відповідно до Закону України «Про освіту», 

Концепції Нова українська школа, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року No 509, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за No 885/32337  «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», згідно з Листом ІМЗО від 27.07.2020 No 22.1/10 - 1495 

“Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2023/2024 н. р.”,

bottom of page