top of page

Про освітні програми

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма має містити: 

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

 • форми організації освітнього процесу;

 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.
На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.

Мовно-літературна освітня галузь

Українська література

Зарубіжна література

Інтегровані курси

Іноземні мови

Географія

Природнича освітня галузь

Математична освітня галузь

 • Математика 5-6 кл. Беденко та ін.

 • Математика 5-6 кл. Бурда, Васильєва.

 • Математика 5-6 кл. Василишин та ін.

 • Математика 5-6 кл. Істер.

 • Математика 5-6 кл. Мерзляк та ін.

 • Математика 5-6 кл. Радченко, Зайцева.

 • Математика 5-6 кл. Скворцова, Тарасенкова.

 • Інформатична освітня галузь

 • Інформатика 5-6 кл. Завадський та ін.

 • Інформатика 5-6 кл. Морзе, Барна.

 • Інформатика 5-6 кл. Пасічник, Чернікова.

 • Інформатика 5-6 кл. Радченко, Боровцова.

 • Інформатика 5-6 кл. Ривкінд та ін.

 • Інформатика 5-6 кл. Козак

Технологічна освітня галузь

 • Громадянська та історична освітня галузь

 • Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Гісем, Мартинюк

 • Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Бакка та ін.

 • Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Бурлака та ін.

 • Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Желіба, Мокрогуз.

 • Досліджуємо історію і суспільство 5-6 кл. Васильків та ін.

 • Досліджуємо історію і суспільство 5-6 кл. (інтегрований курс) Пометун та ін.

 • Досліджуємо історію і суспільство 5-6 кл. (інтегрований курс) Гісем та ін.

 • Історія України, Всесвітня історія 6 кл. Піскарьова та ін.

 • Україна і світ, вступ до історії та громадянської освіти 5-6 кл. (інтегрований курс) Кафтан та ін.

 • Україна і світ, вступ до історії та громадянської освіти 5-6 кл. (інтегрований курс) Власова та ін.

 • Україна і світ. Вступ до історії України та громадянської освіти 5-6 кл. (інтегрований курс) Даниленко та ін. 

 • Мистецька освітня галузь

 • Драматургія і театр 5-6 кл. Старагіна та ін.

 • Мистецтво 5-6 кл. (інтегрований курс) Кондратова.

 • Мистецтво 5-6 кл. Масол, Просіна.

 • Мистецтво 5-6 кл. Івасюк та ін.

 • Мистецтво 5-6 кл. Комаровська, Лємешева.

 • Музичне мистецтво 5-6 кл. Ференц та ін.

 • Фізична культура

 • Фізична культура. 5-6 кл. Педан та ін.

 • Міжгалузеві інтегровані курси

 • Робототехніка. 5–6 кл. Сокол, Ченцов.

 • SТEM 5-6 кл. Бутурліна, Артєм’єва.  

Навчальні програми для 6-9 класів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 рік)

 • Українська мова

 • Українська література

 • Історія України. Всесвітня історія

 • Математика

 • Фізика

 • Хімія

 • Біологія

 • Інформатика (початок вивчення з 2 класу)

 • Інформатика (початок вивчення з 5 класу)

 • Іноземні мови

 • Географія

 • Зарубіжна література

 • Мистецтво

 • Трудове навчання

 • Основи здоров'я

 • Фізична культура

 • Основи Правознавство

 • Навчальна програма з новогрецької мови 5–9 класи

 • Навчальна програма з корейської мови 5–9 класи

 • Навчальні програми з української мови для класів з навчанням мовами корінних народів, національних меншин закладів загальної середньої освіти 

 • Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою 

 • Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

 • Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

 • Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

 • Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Навчальні програми для 10-11 класів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 рік)

 • Українська мова (Рівень стандарту)

 • Українська мова (Профільний рівень)

 • Українська література (Рівень стандарту)

 • Українська література (Профільний рівень)

 • Історія України. Всесвітня історія

 • Історія: Україна і світ (Інтегрований курс)

 • Громадянська освіта (Інтегрований курс)

 • Економіка (Профільний рівень)

 • Фінансова грамотність (навчальна програма вибірково-обов’язкового предмета для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти)

 • Зарубіжна література (Рівень стандарту)

 • Зарубіжна література (Профільний рівень)

 • Захист України (Рівень стандарту)

 • Захист України (Профільний рівень)

 • Іноземні мови

 • Інформатика (Профільний рівень)

 • Інформатика (Рівень стандарту)

 • Математика (Профільний рівень)

 • Математика (Рівень стандарту)

 • Математика (Поглиблений рівень)

 • Мистецтво (Профільний рівень)

 • Мистецтво (Рівень стандарту)

 • Правознавство (Профільний рівень)

 • Природничі науки(4 проєкти)

 • Технології (Рівень стандарту)

 • Технології (Профільний рівень)

 • Фізична культура (Профільний рівень)

 • Фізична культура (Рівень стандарту)

 • Хімія (Рівень стандарту)

 • Хімія (Профільний рівень)

 • Фізика і Астрономія (Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

 • Фізика (Авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)

 • Астрономія (Авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.)

 • Біологія і екологія (Рівень стандарту)

 • Біологія і екологія (Профільний рівень)

 • Природничі науки (Авторський колектив І. Дьоміна, В. Задоянний С. Костик)

 • Природничі науки (Авторський колектив під керівництвом Ільченко В.Р.)

 • Природничі науки (Авторський колектив під керівництвом Засєкіної Т.М.)

 • Природничі науки (Авторський колектив Д.Шабанов. О. Козленко)

 • Географія (Рівень стандарту)

 • Географія (Профільний рівень)

 • Креслення (Рівень стандарту) 

bottom of page