top of page

Моніторинг знань

Моніторинг якості освіти − це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.​

 

Внутрішній моніторинг результатів навчання учнів – інструмент для покращення якості освіти в руках директора школи. Адже бажання директора оцінити, наскільки школа є ефективною та як ця ефективність відображається на успіхах учнів, свідчить про розуміння керівником школи зв’язку між його роботою як менеджера та якістю освіти.

Vnutrishniy-monitoring-rezultativ-navchannya-uchniv_SQE_SURGe.png

Внутрішній моніторинг 

Основні етапи внутрішнього моніторингу результатів навчання: 

Етап І. Збір інформації/ Джерела інформації:

  1. Учнівські роботи

  2. Результати ДПА та ЗНО

  3. Класні журнали

Етап ІІ. Аналіз результатів моніторингу

Етап ІІІ. Планування заходів за підсумками моніторингу

Зовнішній моніторинг

Зовнішній моніторинг може проводитися на рівні закладу освіти, місцевому, регіональному, загальнодержавному, міжнародному рівнях.

Моніторинг на загальнодержавному рівні можуть ініціювати та проводити суб’єкти, визначені у підпунктах 1-4 пункту 2 розділу II цього Порядку. Інші суб’єкти можуть ініціювати та проводити моніторинг на загальнодержавному рівні за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

Зовнішній моніторинг на міжнародному рівні проводиться шляхом участі України в міжнародних порівняльних дослідженнях (Міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти (TIMSS), Міжнародному дослідженні якості освіти (PISA), Міжнародному дослідженні читацької грамотності (PIRLS) тощо).

Міністерство освіти і науки України організовує участь закладів освіти у порівняльних міжнародних дослідженнях якості освіти.

Результати міжнародних порівняльних досліджень у сфері загальної середньої освіти оприлюднюються на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та враховуються під час формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

53-001_i.jpg
Ocinyuvannya_uchniv_SQE_SURGe_war2022.png

Оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах війни

Оцінювання результатів навчання учнів потребує гнучкості в умовах, коли не всі школи можуть повноцінно відновити освітній процес, а ті заклади, що розпочали навчання, надають освітні послуги чималій кількості дітей, які змушені були покинути свої домівки.

Попри війну незмінними залишаються два основних види оцінювання результатів навчання учнів — надання зворотного зв’язку та супроводу дітям (формувальне оцінювання) і визначення якості результатів навчання (підсумкове оцінювання).

Докладніше///

bottom of page