top of page
image-1024x576.jpg

Дистанційне навчання

Міністерством розроблені організаційно-методичні рекомендації щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті (лист МОН від 19.05.2020 №6/643-2020), в яких описані загальні принципи організації дистанційного навчання в закладах позашкільної освіти, розміщено довідкову інформацію про інструменти та платформи, на яких можна навчати дистанційно. Також підготовлено методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в новому навчальному році, значна частина яких присвячена саме дистанційному навчанню в позашкільній освіті (лист від 17.08.2021 №1/9-414).

До уваги батьків та школярів!

Оновлені умови дистанційного навчання у школах!!!!

16 жовтня 2020 року набули чинності оновлені умови дистанційного навчання у школах

Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.

Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків. Але відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, вечірній, педагогічному патронажі тощо) можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета.

Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги.

Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переведення учнів на дистанційну форму).

У документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. Заклад освіти може визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують заклад освіти для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно.

Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

 • організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

 • під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

 • заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;

 • для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв’язку тощо;

 • організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

З метою забезпечення прав педпрацівників у Положенні вказано, що організація дистанційного навчання має здійснюватися у межах їх робочого часу.

У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. Спосіб, у який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Рекомендуємо скористатися послугами Всеукраїнської школи онлайн (для учнів 5-11 класів) https://lms.e-school.net.ua  Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів: (українська література, українська мова, біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, фізика, хімія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, англійська мова та зарубіжна література).

УВАГА!

Для налагодження онлайн-зв’язку/спілкування між учасниками освітнього процесу: учителями, батьками та учнями  з 11 січня 2021 року  почне діяти "ЕЛЕКТРОННА СКРИНЬКА"  - public@school85.kiev.ua     (адресу буде розміщено у класних групах Viber).

Відповіді будуть надаватися у терміни, визначені чинним законодавством України.

Відповіді на поставлені питання:

 • Вчителі фіксують у журналі присутність учнів під час проведення онлайн уроків.

 • Не менше 50% навчального часу буде проходити в онлайн-режимі.

 • Прохання до батьків: своєчасно попереджати класного керівника  щодо відсутності учня на онлайн уроці.

 • Розклад уроків відповідно до складеного (слідкуйте за інформацією від класних керівників).

 • Класні керівники у групах класу надають інформацію щодо форм проведення уроків під час локдауну та дистанційного навчання.

 • Під час проведення онлайн навчання учні мають заходити у конференцію під власними  прізвищами, вказавши клас, із увімкненними відеокамерами.

 • Вчителі розміщують завдання на освітніх платформі (обрана рішенням педагогічної ради Microsoft Teams), із зазначенням дати та часу здачі (в залежності  від виду роботи або наприкінці уроку, або не пізніше дня проведення наступного уроку).

 • При асинхронному  навчанні завдання розміщується в день проведення уроку із зазначенням дати та часу здачі.

 • У разі виникнення запитань до вчителя щодо виконання роботи, учні можуть звернутися за поясненням на відповідних освітніх платформах.

 • Вчителі відповідають на запитання в робочий час (08.00-18.00)

 • Роботи, які надіслані пізніше зазначеного часу, вважаються такими, що не виконані.

Якщо дитина з якихось причин пропустила уроки, необхідно обов’язково поставити до відома класного керівника або учителя-предметника.

З повагою, адміністрація школи.

bottom of page